Warunki uczestnictwa w programie affiliate firmy TESCOMA SP. Z O.O.

 

1. Definicje pojęć

Reklamodawca, organizator programu Affiliate - firma TESCOMA POLSKA Sp. z o.o., NIP 5851460603.

Partner, to podmiot, który zarejestrował się do programu Affiliate Reklamodawcy i będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej elektroniczne nośniki reklamowe Reklamodawcy.

Program Affiliate, umożliwia umieszczanie elektronicznych nośników reklamowych Reklamodawcy będących częścią oferty Reklamodawcy, dostępnej dla Partnerów zarejestrowanych w ramach sieci Commission Junction.

Partner dołączający do programu Affiliate Reklamodawcy akceptuje wszystkie ogólne warunki uczestnictwa wraz z poniższymi.

 

2. Obowiązki, odpowiedzialność i ograniczenia Partnera

Strony internetowe Partnerów nie mogą zawierać, opisywać, być związane, ewentualnie wykorzystywać treści następującego rodzaju:

• nazw domen, które zawierają słowo TESCOMA w jakiejkolwiek formie,

• stron internetowych, w ramach których znajduje się strona internetowa lub strony internetowe prowadzone w taki sposób, że istnieje ryzyko pomyłki ze stroną internetową (https://tescoma.pl) lub sklepem internetowym marki TESCOMA (https://tescomapolska.pl),

• podmiotów publikujących oraz stron, które zawierają, wykorzystują lub instalują u użytkowników Internetu dialery, oprogramowanie Adware, Spyware,

• cookie dropping, i Frames, reklamy na warstwach (layers) i pop-ups itp. Tworzenie cookies jest dozwolone jedynie w przypadku, kiedy kliknięcie na link jest wynikiem dobrowolnej decyzji odwiedzającego stronę internetową Partnera. W żadnym przypadku zachowaniem pomyłkowym lub wynikiem nieodwracalnego procesu,

• stron internetowych, które są „w budowie”,

• stron internetowych, naruszających prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej, stron z treściami pornograficznymi lub stron, które mogą zawierać treści szkodzące reputacji marki TESCOMA POLSKA Sp.  o.o. 
 

Zawartość strony internetowej Partnera nie może naruszać praw trzeciej strony poprzez,

• reklamy porównawcze, przede wszystkim agresywne reklamy porównawcze, które mogą powodować problemy w kontaktach z innymi reklamodawcami, a tym samym wywoływać agresywne, nieuzasadnione posunięcia konkurencji,

• strony internetowe wymagające zbyt długiego czasu wczytywania, ewentualnie niedostępne strony internetowe,

• strony internetowe, które pomimo wyraźnej akceptacji naszego filtra reklamowego zabezpieczającego przed połączeniem ze stronami zawierającymi treści pornograficzne oraz propagujące przemoc, zezwolą na połączenie z takimi stronami,

• wizytę przychodzącą prowadzącą do rozpoznania konwersji; taka wizyta nie będzie uznawana ani tolerowana jako wizyta prowadząca z przekierowanej wizyty.
 

Poprzez taką wizytę rozumie się wizytę, która nie była prowadzona z prawidłowego kanału reklamowego Partnera (baner, link tekstowy, widget i in.), a prawdopodobnie została przekierowana automatycznie. Takie działanie jest uznawane jako nieuczciwe i może prowadzić do zakończenia współpracy z Partnerem. Jednocześnie za takie wizyty nie będzie wypłacana prowizja,

• Partnerowi nie zezwala się na wykorzystywanie kodów rabatowych podczas prezentowania oferty Reklamodawcy, wyjątek stanowi pisemna zgoda Reklamodawcy. 

 

3. Materiały reklamowe i nośniki reklamy internetowej

 Wszystkie materiały reklamowe wykorzystywane w ramach programu Affiliate są objęte ochroną praw autorskich. Używanie ich jest dozwolone jedynie w ramach programu Affiliate. Zmiany w tekstach, ich wyglądzie lub stworzone przez Partnera własne materiały reklamowe nie są dozwolone.

Zmiany materiałów reklamowych lub ich nieprawidłowe wykorzystanie prowadzą do wykluczenia Partnera z programu Affiliate. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia roszczeń prawnych, które pojawią się na skutek zmanipulowania materiałów reklamowych (np. błędne ceny sprzedaży) na Partnera.

Jakiekolwiek działania wykraczające poza ramy programu Affiliate, przede wszystkim komercyjne rozpowszechnianie lub kopiowanie materiałów reklamowych nie są dozwolone, lub wymagają pisemnej zgody organizatora programu Affiliate. Powyższe postanowienia obowiązują także w przypadku dołączania do elektronicznych baz danych oraz kopiowania na nośniki CD_ROM, DVD itd. W pozostałych punktach obowiązują ograniczenia wynikające z praw autorskich, praw ochrony danych i innych odpowiednich przepisów prawnych.

Rozpowszechnianie kampanii e-mailem, na adresy e-mail osób trzecich, bez zgody odbiorcy (spam), jest niedopuszczalne i nie może być prowadzone.

W przypadku nieprawidłowego wykorzystania materiałów reklamowych należących do firmy Tescoma Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie ona prawo do żądania zaniechania przez Partnera programu takiego działania oraz prawo do dochodzenia odszkodowania, którego wysokość będzie określana indywidualnie w każdym przypadku.

 

4. Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia powyżej opisanych warunków, zarejestrowani Partnerzy tracą prawo do wypłaty prowizji. W takich przypadkach firma Tescoma Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Partnera z programu Affiliate oraz do podjęcia dalszych kroków prawnych, ewentualnie wszczęcia roszczeń z tytułu szkody spowodowanej przez Partnera.

Reklamodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub ograniczenia zawartości i długości linka na stronie internetowej Partnera. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków. Aktualne warunki będą zawsze do dyspozycji na stronie: https://tescomapolska.pl/affiliate-program

Partner zobowiązany jest do regularnego śledzenia aktualnej wersji warunków na stronie Reklamodawcy. Zmienione warunki są uważane, za zaakceptowane przez Partnera w dniu, w którym zaczynają obowiązywać. Jeśli Partner nie zgadza się ze zmienionymi warunkami programu, jest zobowiązany bezzwłocznie przesłać e-mail z żądaniem zakończenia uczestnictwa w programie Affiliate na adres affiliate@tescomapolska.pl.

Powyższe warunki uczestnictwa obowiązują od 1. 6. 2016.